PS  +420 777 618 298      PS   ps@pavel-stanek.cz   FB
ikona

Stanovisko k ukončení členství v Hnutí ANO 2011

7. října 2020

Vedení ANO rozhodlo 16. června 2020 o zrušení celé brněnské organizace v reakci na celou řadu znepokojivých skutečností, s kterými nechce být spojováno. Andrej Babiš hovořil o poškozování jeho práce. Rozumím tomu. Ani já nechci, aby byla moje práce poškozována, a to i v souvislosti s mým dřívějším působením ve vedení města Brna.
Za této situace pro mě není řešením případný opětovný vstup do budoucí znovu ustanovené organizace. Hnutí ANO v Brně prošlo velkou proměnou, která vyvrcholila výše zmíněným rozhodnutím. Domnívám se, že toto rozhodnutí ilustruje proměnu také celostátní úrovně. Moje stanovisko je motivováno nejen odchodem Petra Vokřála, s kterým jsem v Brně úspěšně a koncepčně prosazoval celou řadu (často politicky „nebezpečných“) změn, a kterého považuji za výraznou osobnost s vynikajícími zkušenostmi a erudicí, ale je motivováno také aktuálním postojem a kroky předsednictva Hnutí ANO.
Každá politická strana prochází vývojem, změnami. Musí v ní však zůstat prostor pro celou paletu názorů. Nemusíme mít všichni stejný názor, ale domnívám se, že musíme mít stále prostor, abychom odlišné názory mohli sdělovat a diskutovat o nich. A je fajn vidět, že někdy se i v plénu podaří odlišné názory prosadit.
Takový prostor se v Hnutí ANO za roky mého členství, a pochopitelně i v souvislosti s mým politickým růstem, stále zužuje. Názorová pluralita (stále v intencích základních požadavků a hodnot Hnutí ANO) je něco, s čím jsem se v posledních měsících setkával stále méně. A v takovém prostředí ztrácí „členská legitimace“ svůj smysl.

Pavel Staněk
poslanec Poslanecké sněmovny PČR (ANO 2011)

ikona
facebook
PS
ikona

 

Stanovisko k ukončení členství v Hnutí ANO 2011

7. října 2020

Vedení ANO rozhodlo 16. června 2020 o zrušení celé brněnské organizace v reakci na celou řadu znepokojivých skutečností, s kterými nechce být spojováno. Andrej Babiš hovořil o poškozování jeho práce. Rozumím tomu. Ani já nechci, aby byla moje práce poškozována, a to i v souvislosti s mým dřívějším působením ve vedení města Brna.
Za této situace pro mě není řešením případný opětovný vstup do budoucí znovu ustanovené organizace. Hnutí ANO v Brně prošlo velkou proměnou, která vyvrcholila výše zmíněným rozhodnutím. Domnívám se, že toto rozhodnutí ilustruje proměnu také celostátní úrovně. Moje stanovisko je motivováno nejen odchodem Petra Vokřála, s kterým jsem v Brně úspěšně a koncepčně prosazoval celou řadu (často politicky „nebezpečných“) změn, a kterého považuji za výraznou osobnost s vynikajícími zkušenostmi a erudicí, ale je motivováno také aktuálním postojem a kroky předsednictva Hnutí ANO.
Každá politická strana prochází vývojem, změnami. Musí v ní však zůstat prostor pro celou paletu názorů. Nemusíme mít všichni stejný názor, ale domnívám se, že musíme mít stále prostor, abychom odlišné názory mohli sdělovat a diskutovat o nich. A je fajn vidět, že někdy se i v plénu podaří odlišné názory prosadit.
Takový prostor se v Hnutí ANO za roky mého členství, a pochopitelně i v souvislosti s mým politickým růstem, stále zužuje. Názorová pluralita (stále v intencích základních požadavků a hodnot Hnutí ANO) je něco, s čím jsem se v posledních měsících setkával stále méně. A v takovém prostředí ztrácí „členská legitimace“ svůj smysl.

Pavel Staněk
poslanec Poslanecké sněmovny PČR (ANO 2011)

ikona
facebook