PS  +420 777 618 298      PS   ps@pavel-stanek.cz   FB
ikona

Politika jako povolání

15. ledna 2016

Tři nejdůležitější charakteristiky politika jsou: zaujetí pro věc, pocit odpovědnosti a kritický úsudek.

Název mého příspěvku i vymezení charakteristik politika jsem si vypůjčil od německého politika, filosofa a sociologa Maxe Webera. Ten v roce 1919 přednesl přednášku s názvem Politika jako povolání, ve které se věnoval její podstatě a podobám.
V lavici zastupitele jsem seděl jeden rok a nyní jsem začal pro Brno vykonávat politickou činnost z pozice radního. Z obou pohledů na „správu věcí veřejných“ v našem městě přemýšlím nad tím, do jaké míry my, zastupitelé, splňujeme výše uvedené Weberovy charakteristiky. Jsem svědkem toho, jak při rozhodování o důležitých věcech jako je nákup většinového majetkového podílu ve společnosti BVV, podpora Velké ceny MotoGP nebo při přípravě strategických kroků města Brna či zásadních investic do rozvoje města, opoziční zastupitelé z principu nepodporují koaliční návrhy. Mnohdy sami často uznávají, že svým postupem, mnohaminutovými monology a formálními obstrukcemi, nedosáhnou ničeho konstruktivního. Zaujetí pro věc jim nelze upřít, ale dle mého názoru se jedná pouze o „jejich věc“ či „jejich zájem“. Pocit odpovědnosti v těchto situacích nevnímám a přítomnost kritického úsudku posuďte sami.
Popisuji situaci ze svého osobního pohledu a využívám tento prostor k tomu, abych vás se svými názory a pohledy seznámil. Sám se snažím NEJEN z pozice politika koalice naplňovat tři Weberovy charakteristiky, ale podílet se efektivně, čestně a smysluplně, na správě věcí veřejných. Maxe Webera odcituji ještě jednou, na závěr. Jeho věta by měla platit o všech, kteří zastupujeme vás, občany, bez ohledu na naši politickou příslušnost: „Politika se dělá hlavou a ne jinými částmi těla nebo duše“.

Pavel Staněk
člen Rady města Brna (ANO 2011)

ikona
ikona
facebook
PS
ikona

 

Politika jako povolání

15. ledna 2016

Tři nejdůležitější charakteristiky politika jsou: zaujetí pro věc, pocit odpovědnosti a kritický úsudek.

Název mého příspěvku i vymezení charakteristik politika jsem si vypůjčil od německého politika, filosofa a sociologa Maxe Webera. Ten v roce 1919 přednesl přednášku s názvem Politika jako povolání, ve které se věnoval její podstatě a podobám.
V lavici zastupitele jsem seděl jeden rok a nyní jsem začal pro Brno vykonávat politickou činnost z pozice radního. Z obou pohledů na „správu věcí veřejných“ v našem městě přemýšlím nad tím, do jaké míry my, zastupitelé, splňujeme výše uvedené Weberovy charakteristiky. Jsem svědkem toho, jak při rozhodování o důležitých věcech jako je nákup většinového majetkového podílu ve společnosti BVV, podpora Velké ceny MotoGP nebo při přípravě strategických kroků města Brna či zásadních investic do rozvoje města, opoziční zastupitelé z principu nepodporují koaliční návrhy. Mnohdy sami často uznávají, že svým postupem, mnohaminutovými monology a formálními obstrukcemi, nedosáhnou ničeho konstruktivního. Zaujetí pro věc jim nelze upřít, ale dle mého názoru se jedná pouze o „jejich věc“ či „jejich zájem“. Pocit odpovědnosti v těchto situacích nevnímám a přítomnost kritického úsudku posuďte sami.
Popisuji situaci ze svého osobního pohledu a využívám tento prostor k tomu, abych vás se svými názory a pohledy seznámil. Sám se snažím NEJEN z pozice politika koalice naplňovat tři Weberovy charakteristiky, ale podílet se efektivně, čestně a smysluplně, na správě věcí veřejných. Maxe Webera odcituji ještě jednou, na závěr. Jeho věta by měla platit o všech, kteří zastupujeme vás, občany, bez ohledu na naši politickou příslušnost: „Politika se dělá hlavou a ne jinými částmi těla nebo duše“.

Pavel Staněk
člen Rady města Brna (ANO 2011)

ikona
ikona
facebook